Regulamin

Regulamin korzystania z Internetowego Sklepu Fotograficznego fotokolor.net/webphoto

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Korzystania z Internetowego sklepu Fotograficznego zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi fotograficzne świadczone za pośrednictwem portalu fotokolor.net/webphoto w szczególności sposobu zamówienia oraz odbioru odbitek zdjęć i gadżetów fotograficznych.
 2. Właścicielem serwisu internetowego www.fotokolor.net/webphoto jest firma Foto-kolor Zakład fotograficzny, ul. Elbląska 1, 62-300 Września , REGON 632222330, NIP 7891013403.

§2 Warunki realizacji zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie należy użyć komputera, tabletu lub smartfona z przeglądarką internetową.
 2. Osoba korzystająca z serwisu www.fotokolor.net/webphoto (zwana dalej Klientem) może złożyć zamówienie na wykonanie odbitek zdjęć oraz gadżetów foto za pośrednictwem serwisu  jedynie po dokonaniu rejestracji.
 3. Zarejestrowanie się Klienta w systemie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Usługi fotograficzne sklepu internetowego fotokolor.net/webphoto wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnymi na stronie internetowej: www.fotokolor.net/webphoto. Ofert promocyjnych w aplikacji nie można łączyć. Oznacza to,   że Klient może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.
 5. Usługi fotograficzne realizowane za pośrednictwem serwisu obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym, gadżetów fotograficznych oraz innych usług wymienionych w serwisie  z plików zapisanych w formacie .jpg i przesłanych przez Klienta za pośrednictwem systemu  dostępnego na stronie internetowej serwisu fotokolor.net/webphoto.
 6. Zamówienia składane w systemie są wykonywane przez firmę Foto-kolor, ul. Elbląska 1, 62-300 Września.
 7. Wszystkie zamówienia odbitek wykonywane są przy użyciu papieru i chemii Fuji na maszynie Fuji Frontier.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu "Potwierdzenie zakupu".
 9. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji:
 • w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia,
 • w przypadku gdy formularz rejestracyjny zostanie wypełniony niepoprawnie,
 • gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone,
 • w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
 • w przypadku treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste innych osób.                                                                                                                                                                                                                          

10. Korzystanie z programu do projektowania foto książek oraz innych gadżetów ze zdjęciami. Program do graficznego projektowania, który jest udostępniony na stronie sklepu, jest programem całkowicie darmowym. Projektując grafikę produktu w programie do projektowania, produkt w sklepie zamawiamy bez dodawania do niego fotografii. Program służy tylko i wyłącznie do zaprojektowania grafiki kupionego wcześniej produktu w sklepie Foto-kolor. Po zainstalowaniu programu na swoim komputerze można korzystać z zaawansowanych funkcji i bez problemu zaprojektować fotoksiążkę, kalendarz, digipack, kubek, koszulkę, bądź inny produkt z  naszej oferty. Program posiada bardzo rozbudowane narzędzia edycyjne . Można kadrować zdjęcia , dodawać do nich ramki , maski i inne efekty . Tła stron można wypełniać zdjęciami , kolorami , gradientami , bądź użyć dostarczanych z programem gotowych rozwiązań. Zawsze istnieje opcja dodania tekstu , odpowiedniego jego sformatowania oraz zastosowania efektów takich jak obwódka czy cień.

Przed wysłaniem projektu na nasz serwer program sprawdza czy wszystko zostało poprawnie wypełnione , oraz czy rozdzielczość plików jest odpowiednia do wybranego formatu . Jeśli są błędy , informuje o tym użytkownika , aby mógł dokonać odpowiednich korekt.

§3 Warunki doręczenia

 1. Po otrzymaniu "Potwierdzenia wykonania zamówienia" pocztą elektroniczną, zamówione usługi fotograficzne będą dostarczone do klienta, według wyboru Klienta:
  • wysłane na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres według zasad i obowiązującego cennika.
  • przygotowane do odbioru w odpowiednim wskazanym przez Klienta w zamówieniu punkcie odbioru, w którym zlecił realizację zamówienia.
  • lub dostarczone kurierem pod wskazany adres na terenie Wrześni.                                                                                                                                                                                        

Koszty odbioru zamówień w sklepie fotokolor.net/webphoto

1. Odbiór osobisty 0zł.

2. Dostawa kurier na terenie Wrześni - bezłatnie powyżej kwoty zamówienia 20zł, poniżej tej kwoty koszt dostawy 3zł.

3. Odbiór w paczkomatach INPOSTU. Usługa bezpłatna powyżej kwoty zamówienia 150zł. Przy zamówieniu do 150zł koszty dostawy 9,90zł. Płatność za usługę na konto lub poprzez Przelewy24.

4. Dostawa kurier DPD. Usługa bezpłatna powyżej kwoty zamówienia 300zł. Przy zamówieniu do 300zł koszty dostawy 16zł przedpłata, 23zł przesyłka pobraniowa. Płatność za usługę na konto, poprzez Przelewy24 lub pobranie przy odbiorze.

5. Wysyłka pocztowa polecona, priorytet - Usługa bezpłatna powyżej kwoty zamówienia 300zł. Przy zamówieniu do 300zł koszty dostawy 15zł przedpłata, 23zł przesyłka pobraniowa. Płatność za usługę na konto, poprzez Przelewy24 lub pobranie przy odbiorze.

6. Dostawa kurier UPC. Usługa bezpłatna powyżej kwoty zamówienia 300zł. Przy zamówieniu do 300zł koszty dostawy 20zł przedpłata, 26zł przesyłka pobraniowa. Płatność za usługę na konto, poprzez Przelewy24 lub pobranie przy odbiorze.

 

 Klient przed odbiorem zamówienia powinien sprawdzić na stronie www.fotokolor.net/webphoto godziny otwarcia studia wykonującego zlecenie. Klient jest zobowiązany do odbioru osobistego zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania "Potwierdzenia wykonania zamówienia". Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki oraz zaniechanie odbioru osobistego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.

§4 Czas realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. O realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany w oddzielnym mailu. W zależności od rodzaju zamawianej usługi czas realizacji może wahać się od 2 godz. do tygodnia. Realizacja zamówienia może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od sklepu fotokolor.net: awaria sprzętu. W tym przypadku klient zostanie poinformowany otym fakcie i przybliżonym terminie realizacji.

§5 Cennik i płatności

 1. Klient zapłaci za wykonane usługi wynagrodzenie zgodnie z wyceną zamówienia dokonaną na podstawie cennika znajdującego się na stronie fotokolor.net/webphoto w momencie składania zlecenia.
 2. Klient może według swojego wyboru dokonać płatności w następujący sposób:
  • Płatność gotówka lub kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia w studio
  • Płatność z góry poprzez płatności elektroniczne Przelewy24 lub przelew na konto.
  • Płatność "za pobraniem" (w przypadku przesłania wykonanych usług za pośrednictwem przesyłki pobraniowej).

§6 Przechowywanie prac

 1. Po realizacji zamówienia przesłane przez Klienta zdjęcia/pliki, są usuwane z pamięci komputerów studia realizującego zamówienie.
 2. Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób regulacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, oraz rozpowszechnianiu wizerunku osób, które nie wyraziły zgody na umieszczanie swojego wizerunku.

§7 Reklamacje

 1. Zakupione i dostarczone usługi i towary podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z zamówieniem. Ewentualne reklamacje należy składać na adres studia wykonującego reklamowane zlecenie. Foto-kolor  ul. Elbląska 1, 62-300 - Września
  Telefon: 61 4377082 Email: NIP - 789 101 34 03, REGON 632222330. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu, na adres studia, w którym wykonano usługę wraz z dowodem zakupu.
 2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.
 3. W przypadku przesyłek poleconych i za pobraniem, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika firmy przewozowej sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez Klienta mimo stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania oznacza brak zastrzeżeń, co do transportu.

§8 Prawa autorskie

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.
 3. W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia Foto-kolor Zakład fotograficzny, ul. Elbląska 1, 62-300 Września z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

§9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zarejestrowanie lub zalogowanie się Klienta w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133) podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych będzie Foto-kolor Zakład fotograficzny, ul. Elbląska 1, 62-300 Września.
 3. Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Foto-kolor Zakład fotograficzny, ul. Elbląska 1, 62-300 Września. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać w formie pisemnej na adres Foto-kolor Zakład fotograficzny, ul. Elbląska 1, 62-300 Września.
 4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  5.  Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta. Dane osobowe wykorzystywane są w celach realizacji zlecenia (przesyłka kurierska, pocztowa, płatności elektroniczne, opinie o realizacji zlecenia), bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
  6.  Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
  7.  Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
  8.  Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
     a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów,
     b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
     c) w celach statystycznym.
  9.  Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych sklepu.

§10 Modyfikacja zamówienia, odstąpienie od umowy

 1. Osoba która dokonała zakupu może anulować zamówienie do momentu kiedy nie zostało przyjęte do produkcji.
 2. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu, zalecamy anulować zamówienie i złożyć ponowne.
 3. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia do momentu otrzymania od Sprzedawcy przesłanej drogą elektroniczną wiadomości o rozpoczęciu realizacji zamówienia poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Ze względu na fakt, iż produkcja większości zleceń rozpoczyna się bezzwłocznie w momencie jego przyjęcia do realizacji, oraz jest ono świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Konsumentowi po dokonaniu płatności lub potwierdzeniu takiego zamówienia płatnego przy odbiorze nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W pozostałych przypadkach, które nie podlegają zasadom opisanym w punkcie 3, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Klient ponosi tylko bezpośrednie  koszty zwrotu rzeczy nabytej w sklepie internetowym fotokolor.net/webphoto. Zakupiony towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu. Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, dokonamy zwrotu płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)                                                                                                                Adresat [Foto-kolor, ul. Elbląska 1, 62-300 Września]                                                                                                                                                                                                           Ja................. niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:                                                                                                                                                Data zawarcia umowy..............                                                                                                                                                                                                                                                         Imię i nazwisko konsumenta...............                                                                                                                                                                                                                                             Adres konsumenta...................Podpis konsumenta............(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data............... 

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej fotokolor.net/webphoto.

 

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Moje konto
Polecamy
Siedmiościan
24,00 zł
Bestseller
Sesja 6 ujęć
160,00 zł
Pakiety zdjęć
PakietCena
50x 10x15 (9x13 do 21x...28,50 zł
50x 10x15 (9x13 do 21x...28,50 zł
100x 10x15 (9x13 do 21...47,00 zł
100x 10x15 (9x13 do 21...47,00 zł
150x 10x15 (9x13 do 21...67,50 zł
150x 10x15 (9x13 do 21...67,50 zł
250x 10x15 (9x13 do 21...100,00 zł
250x 10x15 (9x13 do 21...100,00 zł
400x 10x15 (9x13 do 21...136,00 zł
400x 10x15 (9x13 do 21...136,00 zł

Zobacz wszystkie pakiety.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (9x13 do 21x30 - ...0,30 PLN
10x15 (9x13 do 21x30 -...0,35 PLN
10x15 (10x15 do 20x30 ...0,74 PLN
10x15 połysk z kartą k...0,30 PLN
13x18 (9x13 do 21x30 -...0,70 PLN
15x21 (9x13 do 21x30 -...0,60 PLN
15x21 (10x15 do 20x30 ...1,62 PLN
15x21 połysk z kartą k...0,70 PLN
18x24 (9x13 do 21x30 -...1,60 PLN
18x24 (10x15 do 20x30 ...3,30 PLN

Zobacz pełny cennik.

Fotografia i film ślubny
Nasza firma to gwarancja udanego i w pełni profesjonalnego reportażu ślubnego.
 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero